Kilka ważnych spraw

MRA, czyli Modern Reflexology Academy jest firmą brytyjską i do wszystkich kursantów, niezależnie od kraju ich zamieszkania, stosowane będą postanowienia wynikające z regulaminu MRA i prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii.
Oto kilka ważnych spraw, na które warto zwrócić uwagę.

CERTYFIKATY
Certyfikaty ukończenia kursów wystawiane są elektronicznie. Każdy certyfikat ma numer i można go wydrukować samodzielnie. Na certyfikacie widnieje podpis elektroniczny, który jest tak samo ważny jak podpis fizyczny. Nie używamy pieczęci.
Aby otrzymać certyfikat (zmiana od 01.10.2022) należy:
a. opłacić kurs,
b. uczestniczyć w kursie (frekwencja 70%),
c. zdać egzamin (praktyczny i ustny),
d. wykonać rejestrowane sesje refleksologiczne podczas trwania kursu na określonej liczbie klientów (liczba jest różna i zależy od poziomu).
Certyfikaty są wystawiane do miesiąca od zakończenia kursu.

FAKTURY
Wszelkie rachunki i faktury będą wystawiane elektronicznie i przesyłane na adres e-mail. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed rozpoczęciem kursu, podając wszelkie dane i email, na który faktura musi zostać przesłana. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań, faktury nie będą mogły zostać wystawione.
Co należy wiedzieć o fakturach? MRA jest firmą brytyjską, wartość faktur określana jest w funtach brytyjskich. Nie wystawiamy korekt faktur w przypadku podania nam błędnych lub niekompletnych danych.

ZALICZKI
Zaliczki są bezzwrotne. Oznacza to, że nie są bonami, które można wykorzystać w inny sposób. Wpłacona na kurs zaliczka przepada, jeśli nie pojawisz się na szkoleniu.

OPŁATY ZA KURS
Wszelkie opłaty za kurs należy uregulować w dniu rozpoczęcia kursu. W przypadku opłat miesięcznych, wszelkie opłaty powinny być uregulowane do 10-go każdego miesiąca.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W Wielkiej Brytanii nie obowiązuje unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), jednak nasz system ochrony twoich danych (GDPR), chroni cię w podobny sposób.
Jak przetwarzamy twoje dane osobowe?
a. używamy podanego przez ciebie adresu e-mail w trzech przypadkach: przesłania certyfikatu, faktury lub odpowiadając na twój e-mail. Nie przesyłamy reklam. Po ukończeniu kursu twój e-mail jest kasowany i jeśli chcesz utrzymać z nami kontakt, musisz podać wszystkie swoje dane ponownie.
b. używamy Messengera do przekazywania linków i informacji szkoleniowych, podczas trwania kursu. Dla potrzeb kursu tworzona jest tam grupa i wszystkie informacje są przekazywane za pomocą Messengera. Po zakończeniu kursu, grupa będzie kasowana (zmiana 04.10.2022), a uczestnicy z niej usuwani. Na wszystkich uczestnikach ciąży obowiązek, zapisania linków i innych informacji, które chcą zachować.
c. w firmie pozostają twoje dane na fakturach i są one przetwarzane przez właściwe urzędy w celach przewidzianych przez prawo brytyjskie.
d. przetwarzamy twoje imię i nazwisko, umieszczając je na certyfikacie. Te dane również zostają w firmie, lecz nie są udostępniane.

ZDJĘCIA
MRA umieszcza zdjęcia z wydarzeń ( na przykład z przeprowadzonych kursów, zajęć w plenerze i innego rodzaju zgromadzeń publicznych związanych z jej działalnością). Zdjęcia zamieszczane są w celach edukacyjnych lub reporterskich. W rozumieniu prawa brytyjskiego, robienie zdjęć podczas wydarzeń, nie wymaga osobnych zgód pojedynczych uczestników, a jedynie zgodę organizatora na robienie zdjęć. Niemniej organizatorzy MRA informują o tym, że fotografie będą robione i gdy ktoś wyraźnie się sprzeciwia, proszony jest o opuszczenie sali na czas potrzebny do zdjęciowej dokumentacji. Bardzo prosimy, aby osoby które nie chcą być fotografowane, nie pojawiały się na wydarzeniach związanych z działalnością MRA. Nie ma bowiem możliwości usuwania pojedynczych jednostek ze zbiorowych fotografii.

ARTYKUŁY I INNE MATERIAŁY NADESŁANE DO MRA
Wszystkie artykuły i materiały nadesłane do redakcji z prośbą o ich zamieszczenie na stronie, nie podlegają zwrotowi, a po ich opublikowaniu nie będą usuwane. Jeśli masz ochotę, aby twój dorobek lub prace były opublikowane na stronie, robisz to z własnej woli, wiedząc, że stanie się to częścią edukacyjną MRA, mającą na celu nieodpłatną pomoc osobom, poszukującym pomocy.

WIZYTÓWKI
Jeśli przesyłasz wizytówkę i pragniesz, aby była zamieszczona na stronie MRA w dziale „Polecani refleksolodzy” pamiętaj, że robisz to z własnej woli. Jeśli zmienisz zdanie, twoja wizytówka będzie usunięta w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym wpłynie do nas prośba zdjęcia jej ze strony. MRA może odmówić umieszczenia wizytówki, jeśli nie spełnisz podstawowych wymogów.

WYKORZYSTYWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ MRA
Możesz korzystać ze zdobytej w MRA wiedzy, pomagając innym osobom lub sobie. Jednak naruszeniem prawa jest wykorzystywanie tych materiałów do czerpania zysków. Nie wolno kopiować, udostępniać całości lub fragmentów własności intelektualnej MRA bez pisemnej zgody MRA.

KONTAKT
modern.reflexology.academy@gmail.com

Komentowanie tego wpisu zostało zamknięte!