O Akademii

Kim jesteśmy?

Modern Reflexology Academy wyłoniła się z pasji i miłości do nauczania tej starożytnej i unikalnej wiedzy. Jej założycielem jest Frederick Rossakowski, dyplomowany refleksolog, który przez kilka dekad poszukiwał naturalnych metod, doprowadzających do samouzdrawiania się organizmu.

W trakcie licznych podróży po Azji (gdzie spędził kilka lat), studiował różnego rodzaju techniki medytacyjne i oddechowe oraz nauki z zakresu medycyny naturalnej (m.in. Ayurveda). Był również studentem najstarszego Studium Psychotroniki w Łodzi, gdzie nabył wiedzę z zakresu interakcji zachodzących pomiędzy ludźmi a otaczającym go światem. Jednak to właśnie refleksologia stała się jego pasją.

Frederick Rossakowski pracował na stopach w swoim mieście rodzinnym, w Częstochowie od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, ciągle doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności, jednak oficjalne wyższe wykształcenie i najwyższy z możliwych do uzyskania dyplomów w tej dziedzinie obronił w 2020 roku, w Londynie. Jego nauczycielką i mentorką była Hagar Basis, sławna w całej Europie refleksolog, kontynuująca oryginalną metodę Eunice Ingham.

Program Modern Reflexology Academy kładzie nacisk zarówno na wiedzę i właściwą praktykę, jak również na medytację i więzi pomiędzy ludźmi. Refleksologia jest bowiem czymś więcej niż „chodzenie po stopie”. To przede wszystkim energia, która powstaje podczas sesji, pomiędzy różnymi osobami. I to właśnie ona w połączeniu z właściwą i przemyślaną stymulacją poszczególnych punktów na ciele, może prowadzić do osiągnięcia harmonii i zdrowia.

Celem Modern Reflexology Academy jest promowanie zdrowia w szerokim znaczeniu tego słowa. Oprócz licznych kursów, warsztatów i spotkań, prowadzimy liczne charytatywne inicjatywy, mające na celu polepszenie świadomości na temat zdrowego trybu życia.

Nasz program jest ściśle określony i nie ma w nim miejsca na nudę. Wszystkie zajęcia są dynamiczne i intensywne. Jesteśmy wymagający, jednak każdego traktujemy indywidualnie, pomagając mu na wszelkie możliwe sposoby, aby osiągnął zamierzony cel.

Modern Reflexology Academy to nie tylko firma. To społeczność i rodzina, która wzajemnie się wspiera i reaguje, jeśli zachodzi taka potrzeba. Pamiętaj. Refleksologia powinna przywrócić balans i prowadzić do harmonii. Nie tylko przez stymulację refleksów, ale również przez płynącą z serca energię.

Brak komentarzy

SYSTEM EDUKACJI W MRA

Do Akademii Refleksologii MRA trafiają zarówno osoby początkujące, które nigdy nie miały styczności z refleksologią, jak i zawodowi refleksolodzy, pragnący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, ponieważ nasz program kształcenia oferuje najszersze i najbardziej skuteczne metody w zakresie refleksologii i innych terapii, oferujących pomoc w przywracaniu harmonii w organizmie. Wszyscy kursanci są mile widziani, a ich obecność sprawia nam wielką radość.

System edukacji w MRA jest wielopoziomowy i dopasowany do potrzeb naszych kursantów, którzy oprócz wiedzy, pragną otrzymać dyplom, dzięki któremu będą mogli wykonywać zawód refleksologa.
Akademia Nowoczesnej Refleksologii kładzie nacisk na wiedzę i na jej podstawie rozwija umiejętności konieczne do wykonywania tego zawodu. Zajęcia odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie, dzięki czemu wiedza teoretyczna jest ćwiczona i sprawdzana w praktyce. To najlepszy i sprawdzony system, dający możliwości wielokierunkowego rozwoju.

Osoby początkujące powinny zacząć od poziomu białego, który zapoznaje uczących się z podstawami anatomii oraz fizjologii ciała człowieka, z budową stopy i jej refleksologiczną mapą. Nauka trwa kilka tygodni i kończy się egzaminem, po którym absolwenci otrzymują certyfikat online, uprawniający do kontynuacji nauki na kolejnych poziomach, w tym do odbycia warsztatów klasycznych.

Kolejnym poziomem jest pomarańczowy, na którym wykładane są podstawy holistycznej medycyny naturalnej, refleksologii i podejścia do ciała człowieka, aby mógł być zdrowy. Nauka na tym poziomie również trwa kilka tygodni i kończy się egzaminem. Kursanci muszą oprócz tego wykonać określoną ilość sesji refleksologicznych i udokumentować ich przeprowadzenie. Po złożeniu dokumentacji i zdaniu egzaminu, absolwenci dostają dyplom online. Po kursie pomarańczowym można przystąpić do dowolnych warsztatów, dzięki którym można zdobyć zawodowy dyplom MRA, który jest certyfikowany przez Akademię.

Osoby pragnące poznać receptory meridianowe na obszarze całego ciała, jak również pogłębić tajniki medycyny niekonwencjonalnej wraz z autorskimi metodami wspomagania organizmu do samouzdrawiania, mogą wybrać poziom niebieski. Nauka trwa sześć miesięcy i po jej ukończeniu absolwenci otrzymują dyplom zawodowy ze zdjęciem, certyfikowany przez Akademię. Kandydaci na poziom niebieski muszą przejść rozmowę kwalifikacyjną online.

Od roku 2023, wprowadzony zostaje poziom specjalistyczny – zielony. Będą to szkolenia z zakresu refleksologii i autorskich metod dotykowych, dotyczących pracy na innych, niż stopy obszarach (np. refleksologia twarzy, uzdrawianie dotykiem, aurikuloterapia, uzdrawianie dźwiękiem, kolorami itd.). Szkolenia zielone będą prowadzone zarówno online, jak i stacjonarnie.

Warsztaty stacjonarne w MRA, są naprawdę niezwykłe (zajrzyj do zakładki BLOG). Skończyło je kilkaset osób, które w chwili obecnej wykonują zawód refleksologa, a duża część ściśle współdziała z MRA. Wszyscy tutaj tworzą rodzinę, grupy wsparcia i wspomagają się zarówno w sprawach zawodowych, jak i prywatnych. A jeśli chodzi o początek przygody, to najczęściej zaczyna się na warsztatach klasycznych.

Warsztaty klasyczne przeznaczone są dla osób, które zaczynają swoją przygodę z refleksologią, lub chcą nauczyć się nowych, skutecznych metod, opartych na nowoczesnej wiedzy i doświadczeniu ludzi badających wpływ pracy na refleksach, na zdrowie człowieka. Na warsztaty może zapisać się każdy, choć zaleca się, aby przed warsztatami ukończyć poziom biały, lub inną szkołę refleksologiczną, dającą podstawy wiedzy z zakresu anatomii stopy i ciała człowieka.

Następny poziom, to warsztaty zaawansowane, lub złożone. Po ukończeniu klasycznych, lub poziomu pomarańczowego, albo po zdobyciu dyplomu zawodowego innej szkoły refleksologicznej, można zdobyć dodatkową wiedzę na wyższym poziomie. Warsztaty zaawansowane MRA obejmują zakresem refleksologię stóp, w tym używanie podczerwieni, wibracji, dźwięków, kompresów i pracy z energią. Warsztaty złożone uczą zaś pracy na refleksach stóp, dłoni, ramion i twarzy. To jedne z najciekawszych szkoleń w Europie.

Aby uzyskać DYPLOM ZAWODOWY należy zdobyć wiedzę w zakresie refleksologii poszczególnych części ciała. Kursanci mogą wybrać wszystkie, lub w zależności od wybranych wcześniej kursów, minimalną, wymaganą liczbę, spośród: dłoni, ramion, twarzy, głowy, ucha lub pleców. Następnie należy zdać egzamin* i ubiegać się o wydanie dyplomu zawodowego MRA.

* Aby przystąpić do egzaminu, należy poinformować pisemnie o tym zamiarze kierownictwo Akademii MRA, wysyłając e-mail na adres: modern.reflexology.academy@gmail.com. Do e-maila należy dołączyć kopie zdobytych dyplomów lub podać ich numery. Data egzaminu zostanie ustalona w terminie 30 dni, od daty otrzymania e-maila. Egzamin składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Egzamin praktyczny jest nagrywany i obserwowany przez trzech recenzentów. Ogólna ocena egzaminu nie może być niższa niż 85%, a indywidualna ocena recenzenta nie może być niższa niż 80%. Po pomyślnie zdanym egzaminie praktycznym, kandydat przystępuje do egzaminu teoretycznego, który składa się ze stu pytań. Za każde pytanie uzyskuje się 1 punkt. Wynik egzaminu nie może być niższy niż 80%. Na dyplomie będzie znajdowała się informacja o wyniku. Egzamin jest płatny i kosztuje 400 złotych.

Brak komentarzy

Kilka ważnych spraw

MRA, czyli Modern Reflexology Academy jest firmą brytyjską i do wszystkich kursantów, niezależnie od kraju ich zamieszkania, stosowane będą postanowienia wynikające z regulaminu MRA i prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii.
Oto kilka ważnych spraw, na które warto zwrócić uwagę.

CERTYFIKATY
Certyfikaty ukończenia kursów wystawiane są elektronicznie. Każdy certyfikat ma numer i można go wydrukować samodzielnie. Na certyfikacie widnieje podpis elektroniczny, który jest tak samo ważny jak podpis fizyczny. Nie używamy pieczęci.
Aby otrzymać certyfikat (zmiana od 01.10.2022) należy:
a. opłacić kurs,
b. uczestniczyć w kursie (frekwencja 70%),
c. zdać egzamin (praktyczny i ustny),
d. wykonać rejestrowane sesje refleksologiczne podczas trwania kursu na określonej liczbie klientów (liczba jest różna i zależy od poziomu).
Certyfikaty są wystawiane do miesiąca od zakończenia kursu.

FAKTURY
Wszelkie rachunki i faktury będą wystawiane elektronicznie i przesyłane na adres e-mail. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed rozpoczęciem kursu, podając wszelkie dane i email, na który faktura musi zostać przesłana. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań, faktury nie będą mogły zostać wystawione.
Co należy wiedzieć o fakturach? MRA jest firmą brytyjską, wartość faktur określana jest w funtach brytyjskich. Nie wystawiamy korekt faktur w przypadku podania nam błędnych lub niekompletnych danych.

ZALICZKI
Zaliczki są bezzwrotne. Oznacza to, że nie są bonami, które można wykorzystać w inny sposób. Wpłacona na kurs zaliczka przepada, jeśli nie pojawisz się na szkoleniu.

OPŁATY ZA KURS
Wszelkie opłaty za kurs należy uregulować w dniu rozpoczęcia kursu. W przypadku opłat miesięcznych, wszelkie opłaty powinny być uregulowane do 10-go każdego miesiąca.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W Wielkiej Brytanii nie obowiązuje unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), jednak nasz system ochrony twoich danych (GDPR), chroni cię w podobny sposób.
Jak przetwarzamy twoje dane osobowe?
a. używamy podanego przez ciebie adresu e-mail w trzech przypadkach: przesłania certyfikatu, faktury lub odpowiadając na twój e-mail. Nie przesyłamy reklam. Po ukończeniu kursu twój e-mail jest kasowany i jeśli chcesz utrzymać z nami kontakt, musisz podać wszystkie swoje dane ponownie.
b. używamy Messengera do przekazywania linków i informacji szkoleniowych, podczas trwania kursu. Dla potrzeb kursu tworzona jest tam grupa i wszystkie informacje są przekazywane za pomocą Messengera. Po zakończeniu kursu, grupa będzie kasowana (zmiana 04.10.2022), a uczestnicy z niej usuwani. Na wszystkich uczestnikach ciąży obowiązek, zapisania linków i innych informacji, które chcą zachować.
c. w firmie pozostają twoje dane na fakturach i są one przetwarzane przez właściwe urzędy w celach przewidzianych przez prawo brytyjskie.
d. przetwarzamy twoje imię i nazwisko, umieszczając je na certyfikacie. Te dane również zostają w firmie, lecz nie są udostępniane.

ZDJĘCIA
MRA umieszcza zdjęcia z wydarzeń ( na przykład z przeprowadzonych kursów, zajęć w plenerze i innego rodzaju zgromadzeń publicznych związanych z jej działalnością). Zdjęcia zamieszczane są w celach edukacyjnych lub reporterskich. W rozumieniu prawa brytyjskiego, robienie zdjęć podczas wydarzeń, nie wymaga osobnych zgód pojedynczych uczestników, a jedynie zgodę organizatora na robienie zdjęć. Niemniej organizatorzy MRA informują o tym, że fotografie będą robione i gdy ktoś wyraźnie się sprzeciwia, proszony jest o opuszczenie sali na czas potrzebny do zdjęciowej dokumentacji. Bardzo prosimy, aby osoby które nie chcą być fotografowane, nie pojawiały się na wydarzeniach związanych z działalnością MRA. Nie ma bowiem możliwości usuwania pojedynczych jednostek ze zbiorowych fotografii.

ARTYKUŁY I INNE MATERIAŁY NADESŁANE DO MRA
Wszystkie artykuły i materiały nadesłane do redakcji z prośbą o ich zamieszczenie na stronie, nie podlegają zwrotowi, a po ich opublikowaniu nie będą usuwane. Jeśli masz ochotę, aby twój dorobek lub prace były opublikowane na stronie, robisz to z własnej woli, wiedząc, że stanie się to częścią edukacyjną MRA, mającą na celu nieodpłatną pomoc osobom, poszukującym pomocy.

WIZYTÓWKI
Jeśli przesyłasz wizytówkę i pragniesz, aby była zamieszczona na stronie MRA w dziale „Polecani refleksolodzy” pamiętaj, że robisz to z własnej woli. Jeśli zmienisz zdanie, twoja wizytówka będzie usunięta w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym wpłynie do nas prośba zdjęcia jej ze strony. MRA może odmówić umieszczenia wizytówki, jeśli nie spełnisz podstawowych wymogów.

WYKORZYSTYWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ MRA
Możesz korzystać ze zdobytej w MRA wiedzy, pomagając innym osobom lub sobie. Jednak naruszeniem prawa jest wykorzystywanie tych materiałów do czerpania zysków. Nie wolno kopiować, udostępniać całości lub fragmentów własności intelektualnej MRA bez pisemnej zgody MRA.

KONTAKT
modern.reflexology.academy@gmail.com

Brak komentarzy

Numery kont Akademii

Z Polski:
Modern Reflexology Academy
BNP Paribas
27 1600 1462 1744 6414 4000 0001

Z Wielkiej Brytanii:
Modern Reflexology Academy
Monzo Bank
Sort code: 04-00-04
Account number: 21163150


Z innych miejsc niż Wielka Brytania:
Fryderyk Rossakowski
15 Henry Doulton Drive
London SW17 6DA
IBAN GB39BUKB20272680907103
SWITFBIC BUKBGB22

Proszę pamiętać, że zaliczki są bezzwrotne. Jeśli decydujesz się na kurs, robisz to świadomie. Wpłacając zaliczkę, rezerwujesz miejsce na kursie. Organizator z tych pieniędzy pokrywa koszt wynajmu sali, łóżek i innych kosztów związanych z przeprowadzeniem kursu (takich ja zakup biletu lotniczego, wynajem innego rodzaju urządzeń, opłata za catering itd.).
Opłata za całość szkolenia musi być uiszczona najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Brak komentarzy